צו בטיחות מספר 91,571

מספר צו
91571
תאריך מתן צו
25/08/2020
שם אתר/מפעיל
ראשל"צ הצבר 47+49
יישוב
ראשון לציון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בדיקת הטפסות לא נרשמה בפנקס הכללי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
בדיקה / 84.(ב)