צו בטיחות מספר 91,608

מספר צו
91608
תאריך מתן צו
25/08/2020
שם אתר/מפעיל
ראשל"צ ברניצקי 34: תמ"א 38
יישוב
ראשון לציון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
שימוש ראשון / 76.