צו בטיחות מספר 91,684

מספר צו
91684
תאריך מתן צו
26/08/2020
שם אתר/מפעיל
בית אשל 17 יפו ת"א
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מבצע בנייה לא מינה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה.
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1954
שם סעיף
מינוי עוזר בטיחות תפקידיו וסמכויותיו (תיקון מס' 11 - הוראת שעה) תשע"ט-2018 / 25ב.(א)