צו בטיחות מספר 92,223

מספר צו
92223
תאריך מתן צו
13/09/2020
שם אתר/מפעיל
בניית 2 בניני מגורים רח' פנקס גוש 6494 חלקות 413+414 קריית אונו (תמ"א 38)
יישוב
קריית אונו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף