צו בטיחות מספר 92,256

מספר צו
92256
תאריך מתן צו
07/09/2020
שם אתר/מפעיל
נחלת בנימין 96-98 תל אביב
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עגורן הצריח הופעל בניגוד להוראתו של הבודק להשבית את העגורן
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
איסור הפעלת עגורן בניגוד להוראת בודק מוסמך / 90.(א)