צו בטיחות מספר 92,566

מספר צו
92566
תאריך מתן צו
13/09/2020
שם אתר/מפעיל
חיבורי נמל חיפה DP03 הקמת מובל מים BC03 חתכים 32-39 40.5-46 כביש 14 18 15 2 נמל חיפה
יישוב
חיפה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(א)