צו בטיחות מספר 92,569

מספר צו
92569
תאריך מתן צו
13/09/2020
שם אתר/מפעיל
חיבורי נמל DP-03 הקמת גשר BR03 1012-1025 ברח' משה דיין BR04 1-4 מסילת רכבת מפרץ חיפה
יישוב
חיפה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
עבודת בנייה אינה מתבצעת בהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מינוי מנהל עבודה / 2.(א)