צו בטיחות מספר 93,280

מספר צו
93280
תאריך מתן צו
01/10/2020
שם אתר/מפעיל
הרצליה כבוש העבודה 27
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף