צו בטיחות מספר 94,225

מספר צו
94225
תאריך מתן צו
25/10/2020
שם אתר/מפעיל
הרצליה כבוש העבודה 27
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בדיקת מתקן הרמה
שם חוק
שם סעיף