צו בטיחות מספר 94,535

מספר צו
94535
תאריך מתן צו
02/11/2020
שם אתר/מפעיל
SOHO 707 רח' מילר טובה וטוביה 19 רחובות
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בפיגום לא הותקנו כלל חיזוקים אלכסוניים להבטחת יציבות הפיגום
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חיזוק פיגום זקפים / 43.(א)