צו בטיחות מספר 94,629

מספר צו
94629
תאריך מתן צו
02/11/2020
שם אתר/מפעיל
פרוייקט "חלומות הנמל" הנמל 40 חיפה
יישוב
חיפה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הסמוכות למשטחי העבודה ו/או למדרכות המעבר אינן עשויות חומר מתאים ללא פגם
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
הכשרת משטח עבודה ומדרכת מעבר / 8.(ב)