צו בטיחות מספר 94,765

מספר צו
94765
תאריך מתן צו
04/11/2020
שם אתר/מפעיל
רח' קהילת ציון 12 הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
רכיבי הפיגום עשויים מחומר פגום ולא מתאים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חומרים לפיגום / 18.(א)