צו בטיחות מספר 94,766

מספר צו
94766
תאריך מתן צו
04/11/2020
שם אתר/מפעיל
רח' קהילת ציון 12 הרצליה
יישוב
הרצליה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
שימוש ראשון / 76.