צו בטיחות מספר 96,837

מספר צו
96837
תאריך מתן צו
23/12/2020
שם אתר/מפעיל
בית ספר [רימון] שלב ב פרדסיה
יישוב
פרדסיה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מנהל עבודה פיגומים
שם חוק
שם סעיף