צו בטיחות מספר 96,879

מספר צו
96879
תאריך מתן צו
21/12/2020
שם אתר/מפעיל
אולם ספורט מושב אומן
יישוב
אומן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוי בטיחות ואי מינוי מנהל עבודה
שם חוק
שם סעיף