צו בטיחות מספר 96,939

מספר צו
96939
תאריך מתן צו
23/12/2020
שם אתר/מפעיל
בניין מגורים ברח' הסנהדרין 14 ר"ג
יישוב
רמת גן
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוים רבים
שם חוק
שם סעיף