צו בטיחות מספר 97,379

מספר צו
97379
תאריך מתן צו
31/12/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט שמואל הנביא 37 ירושלים גוש 30087 חלקה 4383
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים בטיחות רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף