צו בטיחות מספר 97,424

מספר צו
97424
תאריך מתן צו
04/01/2021
שם אתר/מפעיל
יחד שבטי ישראל לוד אחיסמך
יישוב
לוד
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידור לא תיקני בקומות העליונות בניניים 1 2 ו-8
שם חוק
שם סעיף