צו בטיחות מספר 97,614

מספר צו
97614
תאריך מתן צו
06/01/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט מגדלי רם גוש 30269 חלקה 211 גבעת שאול ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)