צו בטיחות מספר 97,986

מספר צו
97986
תאריך מתן צו
13/01/2021
שם אתר/מפעיל
פרויקט שמואל הנביא 37 ירושלים גוש 30087 חלקה 4383
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויים
שם חוק
שם סעיף