צו בטיחות מספר 98,267

מספר צו
98267
תאריך מתן צו
19/01/2021
שם אתר/מפעיל
פתח תקווה בית עלמין הירקון בניין 400
יישוב
פתח תקווה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
בוצעה עבודה באתר במרחק קטן מ-5 מטרים מתיל של קווי חשמל במתח העולה על 33 000 וולט
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
עבודה בקרבת קווי חשמל / 164.(א)