צו בטיחות מספר 98,691

מספר צו
98691
תאריך מתן צו
27/01/2021
שם אתר/מפעיל
4 גני ילדים שכונת שקיר טמרה
יישוב
טמרה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים ואי מינוי מנהל עבודה
שם חוק
שם סעיף