צו בטיחות מספר 98,970

מספר צו
98970
תאריך מתן צו
02/02/2021
שם אתר/מפעיל
הבעש"ט 13 רחובות בנין מגורים
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקוים רבים
שם חוק
שם סעיף