צו בטיחות מספר 99,142

מספר צו
99142
תאריך מתן צו
07/02/2021
שם אתר/מפעיל
SOHO 707 רח' מילר טובה וטוביה 19 רחובות
יישוב
רחובות
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות בפיגום זקפים
שם חוק
שם סעיף