צו בטיחות מספר 99,673

מספר צו
99673
תאריך מתן צו
17/02/2021
שם אתר/מפעיל
בית בפארק דניה סיבוס מגרש 116+118
יישוב
אור יהודה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
גידורים
שם חוק
שם סעיף