צו בטיחות מספר 99,948

מספר צו
99948
תאריך מתן צו
24/02/2021
שם אתר/מפעיל
פרויקט שדרוג איצטדיון גבעת רם ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מנהל עבודה לא נכח - ליקויים שנתגלו בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף