צווי בטיחות עבור אגרוטופ בע"מ

נמצאו 26 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
113024 14/02/2022 אשדוד לא נמצאה באתר תוכנית טפסות
113006 13/02/2022 קריית גת ליקויי חשמל
110083 25/11/2021 לוד חסר שיפוע טבעי/דיפון לחפירה
109576 15/11/2021 נתניה עגורן צריח עם שילוט ללא בדיקה בתוקף של בודק מוסמך
109026 03/11/2021 מודיעין-מכבים-רעות משטחי עבודה לא תקינים
106671 18/08/2021 לוד חסר דיפון/שיפוע טבעי לחפירה
101706 11/04/2021 מודיעין-מכבים-רעות אליקם בטיחות מסוכן בזמן הרכבת לוחות בטון
100991 18/03/2021 מודיעין-מכבים-רעות חשמל
99550 15/02/2021 שוהם העובדים לא משתמשים בציוד מגן אישי
99551 15/02/2021 שוהם איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
99369 11/02/2021 פארק תעשיות חבל מודיעין לא נמצאה באתר תוכנית טפסות
97541 06/01/2021 פארק תעשיות חבל מודיעין ליקויים רבים באתר הבניה
97193 28/12/2020 מ.א. מגידו הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
96757 17/12/2020 מ.א. מגידו אחר
96173 03/12/2020 מודיעין-מכבים-רעות אי בדיקת מתקן חשמל
94747 03/11/2020 כרמיאל אזני הפיגום לא חוברו לזקפים באופן המונע את ניתוקם המקרי ממקומם
91025 13/08/2020 מודיעין-מכבים-רעות אביזרי הרמה
90186 28/07/2020 שוהם שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
86076 15/07/2020 קריית גת הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
81068 30/04/2020 פארק תעשיות חבל מודיעין אי גידור חפירה
80466 31/03/2020 קריית גת אי בדיקת 14 לוחות חשמלעבודה על במת הרמה ללא רתמה
80465 31/03/2020 קריית גת אי בדיקה ע"י בודק חשמל
78607 20/02/2020 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי בטיחות
71456 26/06/2019 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי בטיחות שנראו באתר בעת הביקור
71455 26/06/2019 מודיעין-מכבים-רעות הארכת צו הפסקת עבודה בגין תאונה קשה למשך 72 שעות נו
71396 25/06/2019 מודיעין-מכבים-רעות כללי