צווי בטיחות עבור אורתם סהר הנדסה בע"מ

נמצאו 28 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
126252 22/02/2023 מודיעין-מכבים-רעות מערכת טפסות לקוייה
118525 24/07/2022 חריש פיגום הזקפים לא חובר כלל לבניין או לגוף יציב אחר
112789 07/02/2022 ירושלים ליקויים רבים
107739 30/09/2021 ירושלים אי בדיקת אביזרי הרמה
107327 05/09/2021 אור עקיבא העגורן צריח הופעל ללא הוכחת ביצוע תיקון ליקויים אשר נדרשו ע"י בודק מוסמך
106543 16/08/2021 חריש הפסקת עבודה בגין ליקויים
106339 10/08/2021 ירושלים חשמל
105423 20/07/2021 אור עקיבא ליקוי בטיחות
102263 26/04/2021 חריש לא קויים תכנון טפסות עבור תקרת בטון שמפלס פניה התחתון נמצא בגובה העולה על 4 מטרים
102265 26/04/2021 חריש שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
99455 14/02/2021 ירושלים חוסר בגידורים
98185 18/01/2021 חריש שרשרת/חבל/אביזר ההרמה לא נבדקו על ידי בודק מוסמך אחת לששה חדשים לפחות
96981 22/12/2020 מודיעין-מכבים-רעות הפסקת עבודה בגין ריבויי ליקויי בטיחות
96953 22/12/2020 חריש ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיים אדם
96196 04/12/2020 ירושלים צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
92977 22/09/2020 חריש ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיי אדם
91095 16/08/2020 חריש ליקויי בטיחות רבים
80663 19/04/2020 מודיעין-מכבים-רעות לא מונה מנהל עבודה ועוזר בטיחות לאתר וליקויי בטיחות
79689 12/03/2020 ירושלים גידור חפירה
71301 23/06/2019 מודיעין-מכבים-רעות ליקויים רבים
71302 23/06/2019 מודיעין-מכבים-רעות ליקויים רבים
63378 06/03/2018 חריש ליקויי בטיחות ?פיגום זקפים
63377 06/03/2018 חריש ליקויי בטיחות בפיגום זקפים
62481 07/01/2018 הרצליה מכונת ההרמה אינה מתוחזקת כראוי/ התגלו ליקויים עקב הבדיקה
62445 03/01/2018 חריש ליקויים רבים
58635 26/03/2017 רמת גן העגורן לא צוייד במכוון אוטומטי המראה את עומס העבודה הבטוח
58509 19/03/2017 רמת גן לא דווח על סכנה מיידית בהפעלת עגורן הצריח
58323 07/03/2017 גני תקווה רכיבים לבנייה טרומית אוחסנו באופן לא יציב