צווי בטיחות עבור אלקטרה תשתיות בע"מ

נמצאו 19 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
122198 09/11/2022 ירושלים מכונת ההרמה אינה בנויה או מתוחזקת כראוי
122199 09/11/2022 ירושלים נמצא פגם גלוי בשרשרת/ בחבל /באביזר הרמה
120553 21/09/2022 ראשון לציון אי בדיקה של חשמלאי בודק
104217 16/06/2021 תל אביב - יפו מבצע בנייה התחיל בחפירה מבלי שבדק את קיומם האפשרי של קווי חשמל מים ביוב טלפון גז וכיוצא באלה
102531 04/05/2021 פתח תקווה הגידור אינו תקין
102516 03/05/2021 ירושלים ליקויים רבים
102507 03/05/2021 ירושלים חשמל
102107 21/04/2021 חיפה ליקויי בטיחות לעבודה בחלל מוקף
100785 15/03/2021 רמלה חפירה ללא שיפוע טבעי
100839 15/03/2021 תל אביב - יפו הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
100843 15/03/2021 תל אביב - יפו מכונת ההרמה אינה בנויה או מתוחזקת כראוי
97654 07/01/2021 פתח תקווה אי גידור לבטח של פתח בקיר המשמש להעלאה או הורדה של טובין אוחומרים
97653 07/01/2021 פתח תקווה התקנת פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים מתבצע ללא השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי
94260 28/10/2020 ראשון לציון הפסקת עבודה בגין תאונה
94433 28/10/2020 ראשון לציון מכסה הפתח אינו מובטח נגד הזזה מקרית
93053 23/09/2020 רמלה מכונת ההרמה אינה מתוחזקת כראוי/ התגלו ליקויים עקב הבדיקה
87650 20/07/2020 חיפה בפיגום לא הותקנו כלל חיזוקים אלכסוניים להבטחת יציבות הפיגום
69609 31/03/2019 חיפה מכונת ההרמה אינה בנויה או מתוחזקת כראוי
64685 06/06/2018 פתח תקווה שלט פרסום אלקטרוני על זרוע אחורית