צווי בטיחות עבור א.מ. הבונה במרכז השקעות תשתיות ופיתוח בע"מ

נמצאו 10 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
118631 26/07/2022 אור יהודה חפירה בצמוד לעץ
118328 20/07/2022 אור יהודה ליקויים רבים באתר הבניה
113883 10/03/2022 אור יהודה ליקויים רבים באתר הבניה
113175 18/02/2022 אור יהודה ליקויים רבים
109828 21/11/2021 אור יהודה ליקויים רבים באתר הבניה
107459 14/09/2021 אור יהודה משטחי עבודה לא תקינים
106636 18/08/2021 אור יהודה ליקויים רבים
105976 03/08/2021 אור יהודה ליקויים רבים באתר הבניה
104605 29/06/2021 אור יהודה אין שיפוע טבעי/דיפון
103740 08/06/2021 אור יהודה פיגום לא תקין