צווי בטיחות עבור גדעון חג'בי חברה לעבודות בניין בע"מ

נמצאו 12 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
110695 13/12/2021 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
110694 13/12/2021 מזכרת בתיה התומכות הועמדו לגובה בכמה רבדים
109684 17/11/2021 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
109008 02/11/2021 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
101975 12/09/2021 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
103816 07/06/2021 מזכרת בתיה טופס הודעה על פעולות בנייה ומינוי מנהל עבודה לא נשלח בדואר רשום אלא נתקבל בפקס
103817 07/06/2021 מזכרת בתיה עובדים לא חבשו קסדות מגן
101977 18/04/2021 מזכרת בתיה אי גידור פתח בריצפה
101976 18/04/2021 מזכרת בתיה הגידור אינו תקין
101974 18/04/2021 מזכרת בתיה אי מינוי מנהל עבודה
81745 13/05/2020 רחובות ליקויים רבים
77234 13/01/2020 רחובות לא דווח על מינוי מנהל עבודה + ליקויי בטיחות רבים