צווי בטיחות עבור גלנור בינוי ופיתוח בע"מ

נמצאו 18 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
120278 09/09/2022 ירושלים 2 לוחות חשמל ללא בדיקה
119345 15/08/2022 מודיעין-מכבים-רעות חוסר בגידורים ופיגוםשיש בו חוסר יציבות
114269 17/03/2022 מודיעין-מכבים-רעות תשתית לתומכות אינו נקי אינו יציב אינו מפולס אינו מהודק ואינו אופקי.
107367 09/09/2021 ירושלים לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
107369 09/09/2021 ירושלים משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
106163 05/08/2021 מודיעין-מכבים-רעות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
104829 05/07/2021 ירושלים ליקויי בטיחות רבים באזור קיר החשמל
102013 19/04/2021 נתיבות תאונה קטלנית
101561 07/04/2021 מודיעין-מכבים-רעות ליקויי בטיחות רבים
99524 14/02/2021 ירושלים אקלים בטיחותי מסוכן בהתאם לדוח ביקור
98392 21/01/2021 ירושלים ליקויי בטיחות רבים
98082 14/01/2021 שדרות קולט האוויר לא נבדק
90275 30/07/2020 יבנה חפירה מעל 4 מטר
83087 09/06/2020 ירושלים אין אישור חשמלאי בודק לכלל מערכת החשמל (לא הוצג)
77507 21/01/2020 ירושלים הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות
73080 22/08/2019 ירושלים ליקויי בטיחות
71149 14/06/2019 יבנה לא גודרה חפירה שלתוכה עלול אדם ליפול מגובה אנכי העולה על 2 מטרים
67913 06/01/2019 ירושלים בוצעה עבודת חפירה ופגיעה בתשתיות חיוניות וצרכנים רבי