צווי בטיחות עבור גרופית ממשק חברה לייזום ופתוח נדל"ן בע"מ

נמצאו 21 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
122192 09/11/2022 פתח תקווה ליקויים שהתגלו על ידי בודק מוסמך דרור גונן
120524 18/09/2022 תל אביב - יפו פיגום זקפים המהווה סכנת בטיחות מיידית
116922 14/06/2022 פרדס חנה-כרכור הפסקת עבודה בגיין לקויי בטיחות רבים
116075 18/05/2022 רמת גן ליקויים רבים באתר הבניה
114200 14/03/2022 רמת גן משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
112420 30/01/2022 נהרייה העגורן צריח הופעל ללא הוכחת ביצוע תיקון ליקויים אשר נדרשו ע"י בודק מוסמך
111672 10/01/2022 רמת גן לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
110129 25/11/2021 תל אביב - יפו אישור חשמלאי בודק אינו בתוקף היות ונעשה שינוי מהותי במערך החשמל
102373 02/05/2021 תל אביב - יפו ליקוים רבים
99169 09/02/2021 תל אביב - יפו מדרכות מעבר בין המרפסות
99177 07/02/2021 תל אביב - יפו ליקויי בטיחות בחפירה
82247 21/05/2020 טירת כרמל ליקוי בטיחות רבים
76846 31/12/2019 טירת כרמל ליקויי בטיחות
76769 29/12/2019 טירת כרמל ליקויי בטיחות רבים
74334 15/10/2019 יבנה עגורנאי לא מבצע בדיקה יומית של עגורן-אין פנקס עגורן
71339 20/06/2019 טירת כרמל ליקוי בטיחות רבים אי מינוי עוזר בטיחות
69236 13/03/2019 רמת גן העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
68770 19/02/2019 יבנה בוצעה חפירה שעלולה להפחית מיציבותו של המבנה
68099 16/01/2019 טירת כרמל ליקוי בטיחות בפיגום
68070 14/01/2019 טירת כרמל ליקוי בטיחות רבים
64796 17/06/2018 טירת כרמל מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה