צווי בטיחות עבור דוד כהן משבט בע"מ

נמצאו 22 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
126102 19/02/2023 בת ים הפסקת עבודה בגין ליקוים
125296 02/02/2023 הוד השרון איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
124836 25/01/2023 הוד השרון לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
124837 25/01/2023 הוד השרון משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים- לא גודרו ע"י אזן יד -אזן תיכון ולוח רגל.
123301 12/12/2022 רעננה ליקויים רבים
122536 20/11/2022 הוד השרון הוקם פיגום זקפים על בסיס בלתי מתאים
122201 09/11/2022 יבנה לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
116776 07/06/2022 הוד השרון משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
113941 08/03/2022 הוד השרון העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
113399 21/02/2022 חולון לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
113401 21/02/2022 חולון הפיגום לא נבדק בידי מנהל עבודה ותוצאות הבדיקה לא נרשמו בפנקס הכללי
113205 16/02/2022 הוד השרון התומכות הועמדו לגובה בכמה רבדים
113203 16/02/2022 הוד השרון הפיגום לא נבדק בידי מנהל עבודה ותוצאות הבדיקה לא נרשמו בפנקס הכללי
112944 10/02/2022 בת ים הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים
112948 10/02/2022 בת ים הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים
107764 02/10/2021 הוד השרון משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן תיכון
94514 01/11/2020 רמת גן משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
94516 01/11/2020 רמת גן משתמשים במכשירי חשמל מיטלטלים שלא מסוג בידוד כפול וו או מסוג בידוד מוגבר ווו
94515 01/11/2020 רמת גן פיגום זקפים מותקן מצינורות פלדה שגובהם מעל 20 מטרים בלא שהותקנו זקפים מצינור כפול החל בבסיס הפיגום
92304 13/09/2020 רמת גן ליקויים רבים באתר הבניה
92119 06/09/2020 רמת גן לא בוצע בדיקה תקופתית למתקן החשמל
92115 06/09/2020 רמת גן עגורן צריח ללא תסקיר וללא בדיקה תקופתית