צווי בטיחות עבור הבונה המיוחד הנדסה וניהול פרוייקטים בעמ

נמצאו 14 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
123612 25/12/2022 בני ברק הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים
121443 25/10/2022 בני ברק ליקויים רבים באתר הבניה
121471 24/10/2022 בני ברק ליקויים רבים
118963 04/08/2022 בני ברק צו בטיחות
117246 27/06/2022 בני ברק הפסקת עבודה בגין ליקוים
117244 23/06/2022 בני ברק ליקויים רבים
117255 23/06/2022 בני ברק ליקויים רבים
108976 03/11/2021 בני ברק ליקויים רבים באתר הבניה
108728 28/10/2021 בני ברק ליקויים רבים באתר הבניה
102295 29/04/2021 בני ברק ליקויים רבים
98035 20/01/2021 בני ברק ליקויים רבים באתר הבניה
93848 15/10/2020 פתח תקווה לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
84809 13/07/2020 פתח תקווה אי גידור לבטח של פתח בקיר המשמש להעלאה או הורדה של טובין אוחומרים
84808 12/07/2020 פתח תקווה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה