צווי בטיחות עבור חברת ניצני הקיץ להובלות ובנייה בע"מ

נמצאו 20 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
126721 01/03/2023 ירושלים חשמלאי בודק פג תוקף
123956 04/01/2023 ירושלים גידורים
117848 06/07/2022 ירושלים ליקויי חשמל
116392 26/05/2022 ירושלים פיגום זקיפים מהווה סכנהה דחופה עקב חוסר יציבות/חוסר חיזוקים כנדרש
114144 13/03/2022 ירושלים ליקויי גידורים
111298 30/12/2021 ירושלים גידורים חסרים בכל האתר
104576 28/06/2021 ירושלים חשמל
103849 08/06/2021 ירושלים פיגום לקוי באתר
102541 04/05/2021 ירושלים אביזרי הרמה ללא בדיקה
101808 13/04/2021 ירושלים ליקויים כפי שנראו בעת הביקור
100052 25/02/2021 ירושלים העגורן צריח הופעל ללא הוכחת ביצוע תיקון ליקויים אשר נדרשו ע"י בודק מוסמך
98226 20/01/2021 ירושלים לוחות חשמל ללא בדיקה
95398 17/11/2020 ירושלים ליקויי בטיחות
91854 31/08/2020 ירושלים חוסר בגידורים בקומת גג מרפסות ופיגומים פניימים
83980 29/06/2020 ירושלים מבצע בניה-תיקון משטחי עבודה
83918 25/06/2020 ירושלים ליקויים רבים פיגום/ מרפסות וחשמל
80920 22/04/2020 ירושלים ליקויי בטיחות שנראו בעת הביקור ובהתאם לדוח ביקור
80285 22/03/2020 ירושלים לא בוצעה בדיקה של חשמלאי בודק ללוחות החשמל
75952 09/12/2019 ירושלים ליקויי בטיחות
75295 14/11/2019 ירושלים ליקויי בטיחות