צווי בטיחות עבור י. רפאל - בנין והנדסה בע"מ

נמצאו 19 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
133105 19/07/2023 אשדוד מנע לא נוכח ועוד ליקויים
112014 18/01/2022 אשדוד משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
112012 18/01/2022 אשדוד לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
104228 21/06/2021 אשדוד ליקויים רבים באתר הבניה
104147 16/06/2021 אשדוד ליקויים רבים באתר הבניה
103698 05/06/2021 אשדוד הפסקת עבודה בגין תאונה
100595 09/03/2021 אשדוד ליקויי בטיחות רבים בבניין הצבעוני 21
100592 09/03/2021 אשדוד אי ביצוע בדיקת חשמלאי בודק ללוחות החשמל
100587 09/03/2021 אשדוד פיגום מהווה סכנה + חוסר בגידורים
100593 09/03/2021 אשדוד בוצעה עבודה באתר במרחק קטן מ-3.25 מטרים מתיל של קווי חשמל במתח עד 33 000 וולט
100315 03/03/2021 אשדוד חוסר בגידורים
100313 03/03/2021 אשדוד קרבה לקווי חשמל
96114 02/12/2020 אשדוד טפסנות לקויה
96113 02/12/2020 אשדוד אי בדיקת לוחות חשמל
82718 03/06/2020 אשדוד לא בוצע בדיקה של חשמלאי בודק ללוחות החשמל
75521 21/11/2019 אשדוד העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
75451 20/11/2019 אשדוד ליקויי בטיחות
72552 07/08/2019 אשדוד ליקויי בטיחות
66775 01/11/2018 אשדוד פיגומים