צווי בטיחות עבור נתן אלבז 24 התחדשות עירונית בע"מ

נמצאו 6 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
114957 05/04/2022 אשדוד גידורים
114958 05/04/2022 אשדוד קרבה לחשמל
114716 30/03/2022 אשדוד ליקויים רבים
113163 16/02/2022 אשדוד לוחות ללא בדיקה
113164 16/02/2022 אשדוד גידורים
100605 11/03/2021 אשדוד חשמל