צווי בטיחות עבור נ.א. אפיקים הנדסה בע"מ

נמצאו 21 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
113509 23/02/2022 פארק תעשיות עידן הנג ליקויי בטיחות רבים
107906 06/10/2021 רעננה בדיקת מערכת חשמל קסדות מגן קונסטרוקציה מתכת
106244 10/08/2021 קריית מלאכי חשמל
106032 04/08/2021 קריית מלאכי כללי
105133 14/07/2021 אופקים ליקויי בטיחות רבים
104968 08/07/2021 אשקלון אי גידור משטחי עבודה
104874 06/07/2021 באר שבע אי תקינות פיגום זקפים
103947 10/06/2021 קריית מלאכי פיגום לקוי
103529 01/06/2021 דימונה ליקויי בטיחות רבים
102783 10/05/2021 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
102784 10/05/2021 שדרות פיגום הזקפים לא חובר כלל לבניין או לגוף יציב אחר
102572 04/05/2021 אופקים הפסקת עבודה בגין ריבוי ליקויי בטיחות
102539 04/05/2021 באר שבע מתקן חשמל לא בדוק
101724 11/04/2021 באר שבע ריבוי ליקויים
99500 14/02/2021 באר שבע ריבוי ליקויים בעת הביקור.
98085 16/01/2021 שדרות צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
98086 16/01/2021 שדרות משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
97837 11/01/2021 באר שבע ריהוי ליוקיים
97150 27/12/2020 קריית מלאכי ביצוע עבודות לא בהנהלתו הישירה של מנהל עבודה
94785 04/11/2020 אבו תלול ריבוי ליקויים
66519 15/10/2018 רהט ניהול עבודות בניה