צווי בטיחות עבור סמ גד בניה ויזום בע"מ

נמצאו 16 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
120371 12/09/2022 תל אביב - יפו חשמלאי בודק
120372 12/09/2022 תל אביב - יפו גידורים ופתחים
119491 17/08/2022 חיפה ליקויי בטיחות רבים
116445 29/05/2022 חיפה לקויי בטיחות רבים
112577 02/02/2022 חיפה צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
111469 04/01/2022 חולון הוקם פיגום זקפים על בסיס בלתי מתאים
110640 13/12/2021 חיפה ליקויי ביטוחות רבים ומנהל עבודה לא נכח באתר
110655 13/12/2021 חיפה ליקויי בטיחות רבים בפיגומי הזקפים.
110455 07/12/2021 חיפה ליקויי בטיחות רבים
109833 21/11/2021 קריית שמונה צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
102001 19/04/2021 קריית שמונה אחר
100503 08/03/2021 חיפה הוצא צו בטיחות-הפסקת עבודה בגין ליקויים מרובים.
99655 16/02/2021 משמר הירדן מבצע הבנייה לא הודיע על כך שמנהל עבודה הפסיק לשמש בתפקידו ולא מינה מנהל עבודה אחר במקומו
99660 16/02/2021 משמר הירדן הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים
96414 09/12/2020 קריית שמונה הפסקת עבדוה בגין לקיויים
79192 01/03/2020 טורעאן מבצע הבנייה לא הודיע על כך שמנהל עבודה הפסיק לשמש בתפקידו ולא מינה מנהל עבודה אחר במקומו