צווי בטיחות עבור קטה חברה לבניה בעמ

נמצאו 18 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
136074 20/09/2023 פתח תקווה העובדים לא משתמשים בציוד מגן אישי
122657 22/11/2022 פתח תקווה בפיגום לא הותקנו כלל חיזוקים אלכסוניים להבטחת יציבות הפיגום
121661 27/10/2022 פתח תקווה משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
120903 02/10/2022 פתח תקווה העובדים לא משתמשים בציוד מגן אישי
115803 09/05/2022 פתח תקווה לא בנית מבנה של ממש גידור או התקן בטיחות אחר או שזה אינו מקוים תמיד ומוחזק במקומו
114208 15/03/2022 פתח תקווה רכיבי גידור של משטחי עבודה ו/או מדרכות מעבר בלתי מתאימים מבחינת מידות או חוזק
113827 05/03/2022 פתח תקווה בפיגום לא הותקנו כלל חיזוקים אלכסוניים להבטחת יציבות הפיגום
112562 02/02/2022 פתח תקווה הרמת המשא על ידי אמצעי הרמה נעשתה לא באופן אנכי
112559 01/02/2022 פתח תקווה המעביד לא נוקט אמצעים לשימרת ציוד מגן אישי במצב נקי ותקין
108826 29/10/2021 פתח תקווה מכונה חקלאית מופעלת ללא גידור של החלק המבצע ומבלי שננקטו אמצעים נאותים למניעת סכנה
105867 29/07/2021 פתח תקווה התקנת פיגום זקפים שגובהו עולה על 6 מטרים מתבצע ללא השגחתו והנהלתו הישירה של בונה פיגומים מקצועי
103780 06/06/2021 פתח תקווה אי גידור לבטח של פתח בקיר המשמש להעלאה או הורדה של טובין אוחומרים
103779 06/06/2021 פתח תקווה אי גידור לבטח של פתח בקיר המשמש להעלאה או הורדה של טובין אוחומרים
102910 13/05/2021 פתח תקווה העובדים לא משתמשים בציוד מגן אישי
74583 24/10/2019 פתח תקווה הפסקת עבודה בגין ליקוים
58549 21/03/2017 פתח תקווה שימוש בפיגום זיזי מיוחד אשר לא הותקן ולא עוגן על פי תכנון
58550 21/03/2017 פתח תקווה משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
58546 21/03/2017 פתח תקווה פיגום זקיפים מצינורות מתכת חובר למבנה באמצעות לוחות עץ