צווי בטיחות עבור ריג הנדסה (1995) בע"מ

נמצאו 17 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
126509 27/02/2023 טבריה בוצעה עבודה באתר- במרחק קטן מ-5 מטרים מתיל של קווי חשמל- במתח העולה על 33-000 וולט
124936 26/01/2023 עפולה הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
124420 17/01/2023 אשדוד גידורים וגובה
118225 17/07/2022 טבריה ליקויי בטיחות רבים
117148 20/06/2022 חיפה דיפון החפירה שעומקה עולה על 4 מטרים נעשה ללא תכנית
115475 28/04/2022 אשדוד חוסר בגידורים
112945 10/02/2022 קריית אתא ליקויי בטיחות רבים
110617 12/12/2021 נוף הגליל משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
109874 22/11/2021 נוף הגליל לא נמצאה באתר תוכנית טפסות
109351 10/11/2021 חיפה הפסקת עבודה בגין ליקוים רבים
108028 10/10/2021 חיפה ליקויי בטיחות רבים+ אי מינוי מנע
106360 12/08/2021 נוף הגליל לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
103657 03/06/2021 קריית אתא הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיי אדם
96413 09/12/2020 קריית אתא הפיגום לא הותקן כיאות למטרה שלה הוא מיועד - סכנת התמוטטותו של הפיגום או נפילת אדם או חפץ מעליו
76602 23/12/2019 קריית אתא ליקויי בטיחות רבים
74709 29/10/2019 קריית אתא ליקויי בטיחות רבים
72128 23/07/2019 קריית אתא ליקויי בטיחות רבים בפיגום