צווי בטיחות עבור רשיד סאלמה - צבע גמרים ובינה בע"מ

נמצאו 18 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
124004 09/01/2023 תל מונד ליקויי בטיחות רבים
119655 23/08/2022 קריית טבעון ליקוי בטיחות ואי מינוי עוזר בטיחות
118725 27/07/2022 פרדס חנה-כרכור ליקויי בטיחות רבים+אי הודעה על פעולות בנייה ומינוי מנהל עבודה.
112195 23/01/2022 גדרה ליקויי בטיחות רבים
109899 22/11/2021 קריית טבעון מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
109409 11/11/2021 גדרה עובדים לא חבשו קסדות מגן
107967 07/10/2021 פסוטה צבר ליקויי בטיחות
106142 04/08/2021 גדרה הגידור אינו תקין
103519 01/06/2021 גדרה כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
103520 01/06/2021 גדרה עובדים לא חבשו קסדות מגן
99387 08/03/2021 גדרה ליקויים רבים באתר הבניה
99545 14/02/2021 גדרה כבלי חשמל המונחים על פני הקרקע אינם מוגנים באמצעי הגנה נאותים
99546 14/02/2021 גדרה הסולם אינו עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1847
99544 14/02/2021 גדרה לא הותקנו אמצעי הגנה מפני נפילה
99543 14/02/2021 גדרה לא הותקנו אמצעי הגנה מפני נפילה
95546 19/11/2020 גדרה עובדים לא חבשו קסדות מגן
95071 10/11/2020 גדרה צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
95070 10/11/2020 גדרה עובדים לא חבשו קסדות מגן