פרטי תאונה

תאריך
21/10/2020
כתובת התאונה
מחצבת נטוף מודיעין עלית
גורמים מעורבים
פרטי התאונה
נהרג לאחר שנמחץ תחת רכב עבודה כבד שהתהפך

נפגעים