שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ קבלן מוכר

פרטים

שם
שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
מספר ח.פ.
510500242
אתר
כתובת אימייל
אין פרטים
הערות
ח.פ 510500242

מעורבות בתאונות

5 תאונות, 4 הרוגים ופצוע.

סנקציות רשומות

רשות תאריך סיבה סנקציות שהוטלו הערות
מינהל הבטיחות 2023-10-04 הפסקת עבודה בגין תאונת מוות צו סגירה מס' צו 136439; פרויקט מהר"ס מרכז עבור צהל בסיס מחנה בן עמי שוהם
מינהל הבטיחות 2023-05-21 תאונת מוות צו בטיחות, צו סגירה מס' צו 130196; פרויקט עבודות תשתיות ופיתוח מהר"ס מרכז עבור צהל בסיס בן עמי שוהם
מינהל הבטיחות 2019-03-21 ליקויי בטיחות צו בטיחות מס' צו 69416; מתחם C תחתון- שכונת אור המזרח/בצוותא- חריש