פרטי תאונה

תאריך ושעה
11:20 14/10/2022
כתובת התאונה
מועצה אזורית נחף
גורמים מעורבים
פרטי התאונה
עובד נפל מגג רפת בגובה 6 מ' בשטח חקלאי
תוצאות החקירה
הוצא צו מס' 121159- מתבצעת עבודה בגובה על גגות שבירים תלולים או משופעים ללא עמידה בדרישות התקנות הדנות בסוג עבודה זו
מקור ראשוני
מד"א
דיווחים בתקשורת

נפגעים

 • יחיא תייסר עבד אל-ע'ני (20)
  חומרת פגיעה
  מוות
  ענף משקי
  חקלאות
  גורם הפגיעה
  נפילה מגובה

  חבלת ראש קשה ופגיעה רב מערכתית