תאונות עבודה

נמצאו 3,122 תאונות
אזור
ענף משקי
חומרת פגיעה
אזרחות
סיבת פגיעה
תאריך ושעה אזור גורמים מעורבים נפגעים מתוכם הרוגים
09/11/2022
פצוע
גדה - שטחים 1 0
25/02/2019
פצוע
גדה - שטחים 1 0
17/04/2019
פצוע
גדה - שטחים 1 0
27/06/2019
פצוע
גדה - שטחים 1 0
24/11/2019
פצוע
גדה - שטחים 1 0
07/07/2019
פצוע
גדה - שטחים 1 0
13/06/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
17/01/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
22/10/2020
פצוע
גדה - שטחים 1 0
12/11/2018
פצוע
גדה - שטחים אלישיב יהודה כהן (מקום עבודה) 1 0
02/09/2018
פצוע
גדה - שטחים 1 0
15/01/2018
פצוע
גדה - שטחים 1 0
20/03/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
25/05/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
19/06/2022
פצוע
גדה - שטחים 1 0
08/01/2018
פצוע
גדה - שטחים 1 0
11/09/2023
הרוג ופצוע
גדה - שטחים 1 1
28/06/2021
פצוע
גדה - שטחים מפעל "המחמצת" (מקום עבודה) 1 0
27/09/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
15/09/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
03/03/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
19/03/2021
פצוע
גדה - שטחים 1 0
10/04/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
23/05/2023
פצוע
גדה - שטחים מפעל 'רמט טרום' (מקום עבודה) 1 0
25/02/2021
פצוע
גדה - שטחים 1 0
01/02/2021
פצוע
גדה - שטחים 1 0
23/02/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
08/06/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
19/07/2022
פצוע
גדה - שטחים 1 0
25/02/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
29/11/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
14/09/2022
פצוע
גדה - שטחים 1 0
03/10/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
15/06/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
21/05/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
31/01/2023
פצוע
גדה - שטחים מיה תעשיות מזון (מקום עבודה) 1 0
02/10/2022
פצוע
גדה - שטחים 1 0
24/05/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
01/02/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
31/08/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
21/03/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
22/03/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
02/07/2018
פצוע
גדה - שטחים 1 0
11/04/2018
הרוג ופצוע
גדה - שטחים 1 1
28/08/2021
הרוג ופצוע
גדה - שטחים 1 1
16/02/2019
פצוע
גדה - שטחים 1 0
03/04/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
22/08/2019
הרוג ופצוע
גדה - שטחים 1 1
02/01/2023
פצוע
גדה - שטחים 1 0
04/06/2023
2 פצועים
גדה - שטחים 2 0