מפעל הבשר 'בלדי' בבאר טוביה, הועסק כשומר באמצעות חברת שירותים

פרטים

שם
מפעל הבשר 'בלדי' בבאר טוביה, הועסק כשומר באמצעות חברת שירותים
מספר ח.פ.
אין פרטים
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

תאונה אחת, הרוג.