צו בטיחות מספר 100,023

מספר צו
100023
תאריך מתן צו
24/02/2021
שם אתר/מפעיל
רח' חפץ חיים 28 רעננה
יישוב
רעננה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
זקפי הפיגום חוברו למבנה על ידי חוטי ברזל
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חיבור לבנין או לגוף יציב אחר / 44.(ג)