צווי בטיחות עבור ס.ל. חרוב לעבודות בניין וגמר

נמצאו 29 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
120636 22/09/2022 רעננה פיגום לא תקין
116915 14/06/2022 רעננה ליקויים רבים באתר בנייה
116902 14/06/2022 רעננה ליקויים רבים
114786 31/03/2022 רעננה ליקויים רבים
109884 22/11/2021 רעננה ליקויים רבים
100878 18/03/2021 רעננה ליקויים רבים
100365 04/03/2021 כפר סבא הפסקת עבודה בגין ליקויים
100023 24/02/2021 רעננה זקפי הפיגום חוברו למבנה על ידי חוטי ברזל
100024 24/02/2021 רעננה לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
97123 27/12/2020 קריית אונו הפסקת עבודה בגין ליקוים
96449 10/12/2020 רעננה עובדים לא חבשו קסדות מגן
95214 12/11/2020 רעננה מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
95213 12/11/2020 רעננה מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה
94764 03/11/2020 הרצליה גידור החלל לא הושלם בקיר ששפתו התחתונה נמוכה מ- 90 סנטימטרים מעל לרצפה
94762 03/11/2020 הרצליה הותקן פיגום זקפים מעץ שגבהו עולה על 18 מטרים ללא תכנון מתאים
94198 25/10/2020 רמת גן לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
94199 25/10/2020 רמת גן לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
93816 14/10/2020 הרצליה לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
93815 14/10/2020 הרצליה הוקם פיגום זקפים על בסיס בלתי מתאים
93224 29/09/2020 כפר סבא מנהל עבודה לא דווח למבצע הבנייה אחת לשבוע על הפרות של הוראות הבטיחות שעוזר הבטיחות דיווח לו עליהן.
93264 29/09/2020 כפר סבא חומרים הושלכו מגובה העולה על 2 מטרים
91698 27/08/2020 הרצליה מינוי מנהל עבודה + ליקויים
90402 03/08/2020 הרצליה פיגום זקפים
80426 26/03/2020 כפר סבא לא הותקנו בפיגום זקפים חיזוקים אלכסוניים במספר מספיק להבטחת יציבות הפיגום
78606 19/02/2020 כפר סבא עקב ליקויים רבים
76812 01/01/2020 רמת גן ליקויים רבים
73967 26/09/2019 רעננה ליקויים רבים באתר
74016 24/09/2019 כפר סבא העובד בגובה אינו מאובטח במערכת מתאימה לבלימת או מניעת נפילה באמצעות רתמת בטיחות
69887 14/04/2019 תל אביב - יפו מבצע בנייה לא הודיע למפקח העבודה האזורי על מינוי מנהל עבודה